Агенција ММ основана је 1998 године у Кули, Република Србија.

Делатност Агенције је финансијско-пословни консалтинг, давање савета, усмеравање или пружање оперативне помоћи пословним и другим организацијама у вези са управљањем као што су стратегија компанија и организационао планирање, трансформисање пословних процеса, промена управе, промена власништва, смањење трошкова и друга финансијска питања везанео за нестандардне инвестиције засноване на поверљивим информацијама у Србији, региону, ЦХ и ЕУ.

Инвестирање у у некретнине : Хотели, пословни простори, индустријске-производне хале, силоси, фарме, стакленици, воћњаци, пољопривредно земљиште ...

Преузимање фирми, управљање, оснивање фирми у Србији, региону ЦХ и ЕУ.
Остале консултантске услуге на захтев физичких и правних лица.

Агенција ММ је модерна и динамична консалтинг агенција која стоји на располагању корисницима наших услуга, како би покушала да им реши све пословне и инвестицоно-финансијске дилеме и на најбољи могући начин им пружи пословну, административну, инвестициону и подршку у управљању.

Ефикасно, прецизно и професионално обављање наших услуга прилагођавамо специфичности сваког појединачног клијента. Према стручној процени природе и стратегије развоја пословања и исказаног проблема нудимо одговарајућу и активну подршку.

Пословним партнерима и корисницима наших услуга излазимо у сусрет на све дозвољене начине - саветовање телефонским путем, путем е-маил комуникације, путем друштвених мрежа и непосредног састанка у њиховим или у нашим просторијама.

Задатак који смо себи поставили је да правовремено и квалитетно одговоримо на све потребе наших клијената.

Корисници наших услуга на одговор неће чекати сатима или данима, већ ће од зависности од тежине проблема бити правовремено, професионално и одговорно обавештени у најкраћем могућем року.

Наш примарни циљ је да клијентима пружимо висококвалитетне, ефикасне и економичне услуге. Обједињујемо стручне услуге у области финансијског, пословног и управљачког консалтинга и примењујемо најновије светске стандарде и праксу, као и досадашњу праксу у области консалтинга.

Услуге пословног и финансијског консалтинга које пружа Агенција ММ ће омогућити нашим клијентима да остану са легалне стране пословања и помоћи им у решавању најразличитијих инвестиционих и пословних дилема и проблема у складу са етичким принципима пословања.


Ми смо Ваш сигуран партнер ! 

 Агенција ММ © сва права су резервисана.