Размишљате да покренете сопствени бизнис, а не знате како, одакле кренути, шта је све потебно, колики су трошкови? Не знате како основати предузеће?

Региструјемо и оснивамо фирму за Вас, радимо све врсте промена везаних за Ваше предузеће, радњу или удружење.
Такође гасимо фирме, пружамо финансијске и пословне услуге.

Оснивање свих врста привредних субјеката (привредна друштва, предузетници, задруге), удружења грађана, спортских удружења као и при променама у истим (промене чланова, директора, ликвидација, стечај...).
Оснивање удружења или невладиних организација.
Израда оснивачког акта за предузећа и у овера тог акта.
Сачињавање одлуке/уговора о оснивању предузећа.
Пререгистрација података код предузећа и радњи.
Саветујемо Вас при запошљавању Ваших радника и врстама радних ангажовања путем уговора о раду и других уговора, које су Ваше обавезе као послодаваца
Сачињавање одлуке/уговора о оснивању предузећа.
Отварамо текући рачун у пословној банци и пријављујемо почетак рада код надлежне пореске управе.
Гашење предузећа-брисање ЛИКВИДАЦИЈА привредног друштва је поступак који се спроводи када друштво има довољно финансијских средстава за покриће свих својих обавеза или СТЕЧАЈ-поступак који се може спровести као банкротство или реорганизација над стечајним дужником (правним лицем или предузетником који је неспособан за плаћање.)


Наша понуда инвеститорима:

Инвеститорима нудимо услуге пословног консалтинга, стручна провера документације, ексклузивне понуде, професионалност и дискреција.
Стручно саветовање ради припреме за продају правног лица или имовине правног лица.
Стручно саветовање ради припреме за куповину правног лица или имовине правног лица.
Утврђивање тржишне вредности правног лица или имовине правног лица
Преглед власничке документације и довођење исте у уредно стање, ако има недостатака.
Легализација изграђених објеката, конверзија земљишта.
Обрада тржишта посебно циљаног сегмента.
Упознавање Инвеститора са стањем на тржишту.
Информације о ценама правног лица или имовине правног лица на циљаном тржишту.
Обрада жељене локације.
Преглед и провера власничке документације.
Саветовање у послу и контрола комплетног посла купопродаје-преузимања
Израда инвестиционих пројеката, бизнис планова, маркетинг планова и осталих услуга.

Агенција Вам стоји на располагању 24 часа дневно, јавите нам се и поверите вашу идеју нама.

Остало је наша брига.

 Агенција ММ © сва права су резервисана.